top of page
Poslovni coaching

I also offer business coaching in English. Find out more here.

You can read all about life coaching here and all about the methods I use here.

Poslovni coaching je usmerjen proces razvoja posameznika in tistih potencialov, ki mu omogočajo, da razvije nova vedenja in pristope, več osebnostne moči, energije in čustvene stabilnosti. V procesu coachinga klient razvije nove strategije odzivanja ter delovanja v situacijah, kjer je prej deloval neustrezno, dosegal podpovprečne rezultate ali se soočal z občutki neustreznosti ali nemoči.

S pomočjo močnih, raziskovalnih vprašanj odpiramo pri klientu nove poti razmišljanja in spodbujamo inovativnost pri soočanju z znanimi izzivi. S pogovorom raziščemo globine motivacije, s kreativnimi intervencijami pa spodbudimo nove podzavestne procese, ki omogočajo inovativno delovanje v prej problematičnih situacijah.

 

Proces coachinga je proces  aktivacije notranjih (arhetipskih) potencialov. Vključuje napredne tehnike aktivacije pozitivnih notranjih stanj in osebnih moči, da klienti svoje delo lahko opravljajo z mirnostjo, samozavestjo ter samozaupanjem.

 

Pri coachingu se osredotočim tako na poslovno in zasebno področje delovanja klienta, saj smo psihološko gledano splet in lahko učinkovito delujem le, če se celostno razvijamo.

Metode in tehnike dela, ki jih uporabljam pri coachingu:

 • metode Jungian coachinga (dr. Avi Goren Bar – ICF accredited trainig),

 • Time Line therphy (dr. Tad James),

 • Metode NLP (Nevro lingvističnega programiranja NLP),

 • Strength deployment inventory  (SDI®).

 • Metodologije GROW, SCORE, idr.

Performance coaching | Leadership chachig | Life coaching

Stock Market Chart

Komu so namenjeni coachingi?

Podjetja se odločajo za najem coacha za opolnomočenje vodij, ki potrebujejo podporo za učinkovitejše in kreativnejše delo. Delovno mesto vodje je stresno in napačne odločitve ali neustrezna ravnanja imajo lahko zelo drage posledice tako za vodje kot za podjetje. Coach podpira vodjo, da svoje potenciale izkoristi in razvije. 

 

Coaching daje odlične rezultate pri delu s ključnimi kadri, ki s svojim znanjem in potenciali pomembno prispevajo k uspešnosti podjetja.  Coach jim pomaga razviti te potenciale in odstraniti morebitne miselne ali čustvene blokade. Pomaga jim izboljšati veščine, ki podpirajo kreativnost in izboljšajo njihovo komunikacijo z okoljem.

 

Izvajam tudi SKUPINSKE coachinge, ki so namenjeni razvoju tima oz. skupine.

Obseg poslovnega coachinga prilagodimo ciljem in kompleksnosti tematike. Minimalen obseg: 6 srečanj

Kdaj se odločiti za coaching?

Nekaj izzivov, kjer coaching učinkovito deluje:

 • Neustrezno odzivanje na spremembe,

 • Izguba ali pomanjkanje motivacije,

 • Pojavljajoči se konflikti s sodelavci, strankami,

 • Neustrezno vedenje, odzivanje,

 • Slabi notranji odnosi (vodje) z zaposlenimi,

 • Nizko razvita čustvena inteligenca,

 • Izogibanje timskemu delu, sodelovanju, nezmožnost dela v timu,

 • Konfliktna, očitajoča in v probleme usmerjena komunikacija,

 • Izzivi z Work-Life balance, nezmožnost upravljanja stresa

 • Strah pred vodenjem, slabe vodstvene prakse,

 • Neučinkovito delo (kljub strokovnemu znanju),

 • Neustrezne karakterne poteze in ravnanja na delovnem mestu,

 • Nizka zavzetost in osebna energija,

 • Idr.
   

Da je coaching učinkovit je pomembno, da se z napotitvijo na coaching zaposlen strinja ter da so za coaching postavljeni jasni cilji in merljiva pričakovanja.

Coaching je posebej koristen, ko se zaposleni znajdejo v novih situacijah ali se v podjetju uvajajo večje spremembe, ki močno vplivajo procese dela, vlogo posameznika ali delovanje podajta v okolju. 

S coachingom podprete svoje zaposlene pri razvoju bolj učinkovitih načinov (so) delovanja in soočanja z izzivi.

Tako pozitivno vplivate na timsko delo, odzivnost in ugled v okolju. Krepite zavzetost, kreativnost, agilnost zaposlenih in odpornost posameznikov na stresne dražljaje. 

Prednosti coachinga za podjetje

Meeting
bottom of page