top of page
NLP kompetence za poslovno rabo
( mednarodno licencirani programi)

All NLP Business programmes are available in English.

Kaj je NLP?

Nevrolingvistično programiranje ali NLP je danes ena najbolj cenjenih in iskanih znanj s področja osebne odličnosti na svetu. Je raziskava komunikacije, človeškega vedenja, odločanja in čustvovanja ter procesov, ki jih krmilijo. 

Delavnice NLP  (Nevro Lingvistično Programiranje) upoštevajo najnovejše izsledke na področju:

– delovanja nevrologije (uma in zaznav) v komunikaciji, pri odločanju, izbiranju vedenj, ustvarjanju razumevanja in grajenju novih izbir. Zbirka enostavnih, močnih in hitro uporabljivih mentalnih tehnik (iz nevro znanosti).

L – razumevanje semantike in transformacijske moči jezika ustvarja modele učinkovite komunikacije, prepričljivosti, nenasilnega sporočanja, mediacije, idr. (lingivistika, jezik).

P – s področja različnih šol psihologije NLP črpa modele grajenja in razvoja vedenjskih vzorcev ter moči, osebnostne karizme in aktiviranja podzavestnih mehanizmov za doseganje odličnost na različnih področjih  (programiranje, podzavest).

Več o NLP

Programi NLP diploma razvijajo kompetence zaposlenih na področju:

 • komunikacije in sodelovanja,

 • ciljnega delovanja,

 • agilnega in pozitivnega odzivanja,

 • čustvene stabilnosti in ohranjanja motivacije,

 • grajenja pozitivnih odnosov.

Kaj je NLP

Programi NLP kompetenc predstavljajo najbolj celostno izobraževanje kadrov z vidika komunikacije, odnosov, ciljnega razmišljanja, agilnega in pozitivnega odzivanja na nove razmere. Program vključuje preverjene tehnike NLP kreativnega razvoja novih vedenj in krepitev čustvene stabilnosti v negotovih razmerah.

Image by Campaign Creators

DO POSLOVNE ODLIČNOSTI IN SODELUJOČIH ODNOSOV Z NLP  

Poslovna NLP DIPLOMA (INLPTA certificirana) 

Image by Jehyun Sung

NLP DIPLOMA ZA VODJE (INLPTA certificirana)

Image by Loui Kiær

POSLOVNA NLP DIPLOMA ZA PRODAJALCE IN TRŽNIKE (INLPTA certificirana)

Program Poslovna NLP Diploma je na voljo v treh različicah:

Mednarodno licenciran program Poslovna NLP Diploma poteka

 • Interno v podjetju: v 5 modulih po 7 pedagoških ur.

 • Webinar: v 7 modulih po 5 pedagoških ur.
   

in predstavlja mednarodno preverjen program in izbor najučinkovitejših pristopov h komunikaciji, sodelovanju in razvoju kompetenc. Program vključuje preverjene tehnike NLP kreativnega ustvarjanja novih vedenj in krepitev čustvene stabilnosti.

Zakaj do NLP kompetenc s Heleno Zajec:

 • Ena redkih z akreditacijo mednarodne zveze NLP Trenerjev (INLPTA) za izvedbo poslovnih NLP programov. 

 • Bogate izkušnje: več kot 20 izvedb NLP Diplome v poslovnih okoljih ter mnogo izvirnih delavnic z NLP kompetencami. Imam več kot 20 let delovnih izkušen s področja managementa, upravljanja procesov ter vodenja prodajaje in marketinga.

 • Izvedba tudi v angleškem jeziku.

 • Udeleženci prejmejo Mednarodni certifikat INLPTA ter Potrdilo o udeležbi.

 • Preko 100 strani strokovnega gradiva.

 Treningi NLP so posebej iskani v POSLOVNEM svetu, saj ustvarjajo DODANO VREDNOST: 

 • S komunikacijskimi orodji izboljšajo interno komunikacijo ter komunikacijo s strankami, pospešijo poslovne procese ter dvignejo kakovost storitev podjetja. 

 • Z razumevanjem človeškega razmišljanja in delovanja dvignejo toleranco zaposlenih do različnosti in ustvarjajo sodelujoče ter podporne odnose med sodelavci, ki se v delovnem okolju čutijo sprejete in razvijajo pripadnost timu in podjetju. 

 • Z orodji postavljanja učinkovitih ciljev okrepijo ciljno delovanje posameznikov in podjetij in tako postavljajo temelje dobrim poslovnim rezultatom. 

 • Z razumevanjem človeške narave opremijo posameznika z orodji samo motivacije, okretnega odzivanja,  pozitivnega notranjega dialoga in večje čustvene stabilnosti v delovnem okolju. 

Dodana vredost v poslovnem svetu
Zakaj s Heleno Zajec
Različice programa
Moduli poslovne NLP Diplome
Moduli poslovne NLP Diplome

POSTAVIMO TRDNE TEMELJE SODELOVANJA

 • Stebri učinkovitega delovanja v dinamičnih poslovnih okoljih.

 • Odkrijmo moč skritega ali kaj zares krmili naša vedenja in odločitve.

 • Spremembe so težke: Proces in izzivi razvoja novih kompetenc.

 • Individualnost - meje našega razmišljanja -  vir potencialov ali konfliktov.

Image by Dylan Gillis
Image by Christina @ wocintechchat.com

KOMUNIKACIJSKA ZANKA – vzvod učinkovitih odnosov in dela  

 • Dvosmernost in ciljna naravnanost v komunikaciji.

 • Vloge in odgovornosti v komunikaciji.

 • Izgube, popačenja in interpretacije – zmaji učinkovite komunikacije.

 • Ustvarjanje dobrega stika – gradnja mostov med različnimi posamezniki.

 • Nevrologija v komunikaciji: ljudje slik, zvokov in občutkov. Prepoznavanje posameznih tipov v delovnem okolju, njihovih talentov in izzivov. Ustvarimo načrt učinkovite komunikacije s posameznim tipom osebnosti (prodaja, vodenje, sodelovanje).

RAZLIČNOST SODELUJOČIH

 • KAKO SE ODLOČAMO? Kaj nas vodi, motivira? Spoznajmo META PROGRAMI – psihološke mentalne filtre ki vodijo naše odločitve ter ravnanja.  Omejitve in prednosti posameznih meta-programov. Besede, ki jih poganjajo.

 • SPREMENIMO PERSPEKTIVO: postavimo se v čevlje sogovornika in sprejmimo boljše, vključujoče odločitve.

Image by Dave Clubb
Image by 🇨🇭 Claudio Schwarz | @purzlba

KAKO SE RAZVIJAMO? Povratna informacija sodelavcem – vir napredka podjetja in  razvoja zaposlenih.

 • Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost?

 • Moč povratne informacije v delovnem okolju.

 • Kaj sta prava pohvala in konstruktivna kritika in kako aktivirata vedenjske odzive v sogovornikih.

 • Preko pogovora do pravih rezultatov: Model konstruktivne kritike, ki deluje.

 • Negativna navodila – past učinkovitega delegiranja in sodelovanja.

 • Besede, ki razdvajajo ali besede, ki povezujejo.

NEVROLOGIJA USPEHA

 • CILJI nas programirajo! Moč ciljev in ciljnega delovanja. SMART metodologija.

 • Trenirajmo kot športniki: Tehnika NBG – ustvarjalec novega vedenja. Ustvarjamo nova vedenja za nove izzive.

 • Nevrologija in upravljanje časa: Kako ljudje razumemo čas in kako to razumevanje vpliva na upravljanje časa, način dela in delovne preference. Kako izboljšat moje upravljanje s časom in učinkovito sodelovati z ljudmi z različnim nevrološkim konceptom časa.

Image by Isaac Smith
Image by krakenimages

ČUSTVENA STANJA KOT NOTRANJE GORIVO AKTIVNEGA DELOVANJA

 • Osnove čustvenih stanj – kako nastajajo in kako jih upravljati pri sebi in drugih.

 • Vaje dviga energije in notranje moči.

 • Preklopi na pozitivo!

 • Tehnike: Sidranje in pogojevanje, zgodovina, ki živi naprej.  Moj krog odličnosti – moj vir moči za prihodnje izzive.

Komu so delavnice poslovnih NLP kompetenc namenjene? 

 • Podjetnikom, managerjem, vodilnim in vodstvenim delavcem (spodbujanje ustvarjalnosti v timu, sooblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi, aktiviranje potencialov posameznika, razvijanje odnosov sprejemanja in sodelovanja, ocenjevanje zaposlenih),

 • prodajalcem in tržnikom (kreativno komuniciranje s trgom in strankami, doseganje boljših prodajnih rezultatov),

 • kadrovnikom (natančnejše intervjuvanje, učinkovitejše svetovanje, ocenjevanje zaposlenih), 

 • timom in posameznikom (uspešnejše sodelovanje, višja samomotivacija, okrepljena čustvena stabilnost, učinkovitejše notranje komuniciranje). 

Opombe:

 • Program je izjemno praktično naravnan, zato vključuje veliko vaj in domača veselja, s katerimi udeleženci nova znanja in veščine takoj prenesejo v prakso.

 • Za pridobitev mednarodnega certifikata se predvideva 80% udeležba ter demonstracija pridobljena znanja (samostojno delo med moduli, udeležbe v vajah, pisni prispevek na izbrano temo).

 • Med izvedbo programa nudim udeležencem nudimo brezplačno individualno svetovanje za prenos novih znanj v prakso.

(Vključenost posameznih vsebin je odvisna iz izbranega programa)

Komu je namenjena?
bottom of page