NLP kompetence za poslovno rabo
( mednarodno licencirani programi)

All NLP Business programmes are available in English.

Kaj je NLP?

Nevrolingvistično programiranje ali NLP je danes ena najbolj cenjenih in iskanih znanj s področja osebne odličnosti na svetu. Je raziskava komunikacije, človeškega vedenja, odločanja in čustvovanja ter procesov, ki jih krmilijo. 

Delavnice NLP  (Nevro Lingvistično Programiranje) upoštevajo najnovejše izsledke na področju:

– delovanja nevrologije (uma in zaznav) v komunikaciji, pri odločanju, izbiranju vedenj, ustvarjanju razumevanja in grajenju novih izbir. Zbirka enostavnih, močnih in hitro uporabljivih mentalnih tehnik (iz nevro znanosti).

L – razumevanje semantike in transformacijske moči jezika ustvarja modele učinkovite komunikacije, prepričljivosti, nenasilnega sporočanja, mediacije, idr. (lingivistika, jezik).

P – s področja različnih šol psihologije NLP črpa modele grajenja in razvoja vedenjskih vzorcev ter moči, osebnostne karizme in aktiviranja podzavestnih mehanizmov za doseganje odličnost na različnih področjih  (programiranje, podzavest).

Več o NLP

Programi NLP diploma razvijajo kompetence zaposlenih na področju:

 • komunikacije in sodelovanja,

 • ciljnega delovanja,

 • agilnega in pozitivnega odzivanja,

 • čustvene stabilnosti in ohranjanja motivacije,

 • grajenja pozitivnih odnosov.

 

Programi NLP kompetenc predstavljajo najbolj celostno izobraževanje kadrov z vidika komunikacije, odnosov, ciljnega razmišljanja, agilnega in pozitivnega odzivanja na nove razmere. Program vključuje preverjene tehnike NLP kreativnega razvoja novih vedenj in krepitev čustvene stabilnosti v negotovih razmerah.

DO POSLOVNE ODLIČNOSTI IN SODELUJOČIH ODNOSOV Z NLP  

Poslovna NLP DIPLOMA (INLPTA certificirana) 

NLP DIPLOMA ZA VODJE (INLPTA certificirana)

POSLOVNA NLP DIPLOMA ZA PRODAJALCE IN TRŽNIKE (INLPTA certificirana)

Program Poslovna NLP Diploma je na voljo v treh različicah:

Mednarodno licenciran program Poslovna NLP Diploma poteka

 • Interno v podjetju: v 5 modulih po 7 pedagoških ur.

 • Webinar: v 7 modulih po 5 pedagoških ur.
   

in predstavlja mednarodno preverjen program in izbor najučinkovitejših pristopov h komunikaciji, sodelovanju in razvoju kompetenc. Program vključuje preverjene tehnike NLP kreativnega ustvarjanja novih vedenj in krepitev čustvene stabilnosti.

Zakaj do NLP kompetenc s Heleno Zajec:

 • Ena redkih z akreditacijo mednarodne zveze NLP Trenerjev (INLPTA) za izvedbo poslovnih NLP programov. 

 • Bogate izkušnje: več kot 20 izvedb NLP Diplome v poslovnih okoljih ter mnogo izvirnih delavnic z NLP kompetencami. Imam več kot 20 let delovnih izkušen s področja managementa, upravljanja procesov ter vodenja prodajaje in marketinga.

 • Izvedba tudi v angleškem jeziku.

 • Udeleženci prejmejo Mednarodni certifikat INLPTA ter Potrdilo o udeležbi.

 • Preko 100 strani strokovnega gradiva.

 Treningi NLP so posebej iskani v POSLOVNEM svetu, saj ustvarjajo DODANO VREDNOST: 

 • S komunikacijskimi orodji izboljšajo interno komunikacijo ter komunikacijo s strankami, pospešijo poslovne procese ter dvignejo kakovost storitev podjetja. 

 • Z razumevanjem človeškega razmišljanja in delovanja dvignejo toleranco zaposlenih do različnosti in ustvarjajo sodelujoče ter podporne odnose med sodelavci, ki se v delovnem okolju čutijo sprejete in razvijajo pripadnost timu in podjetju. 

 • Z orodji postavljanja učinkovitih ciljev okrepijo ciljno delovanje posameznikov in podjetij in tako postavljajo temelje dobrim poslovnim rezultatom. 

 • Z razumevanjem človeške narave opremijo posameznika z orodji samo motivacije, okretnega odzivanja,  pozitivnega notranjega dialoga in večje čustvene stabilnosti v delovnem okolju. 

 
 
 
Moduli poslovne NLP Diplome
 

POSTAVIMO TRDNE TEMELJE SODELOVANJA

 • Stebri učinkovitega delovanja v dinamičnih poslovnih okoljih.

 • Odkrijmo moč skritega ali kaj zares krmili naša vedenja in odločitve.

 • Spremembe so težke: Proces in izzivi razvoja novih kompetenc.

 • Individualnost - meje našega razmišljanja -  vir potencialov ali konfliktov.

KOMUNIKACIJSKA ZANKA – vzvod učinkovitih odnosov in dela  

 • Dvosmernost in ciljna naravnanost v komunikaciji.

 • Vloge in odgovornosti v komunikaciji.

 • Izgube, popačenja in interpretacije – zmaji učinkovite komunikacije.

 • Ustvarjanje dobrega stika – gradnja mostov med različnimi posamezniki.

 • Nevrologija v komunikaciji: ljudje slik, zvokov in občutkov. Prepoznavanje posameznih tipov v delovnem okolju, njihovih talentov in izzivov. Ustvarimo načrt učinkovite komunikacije s posameznim tipom osebnosti (prodaja, vodenje, sodelovanje).

RAZLIČNOST SODELUJOČIH

 • KAKO SE ODLOČAMO? Kaj nas vodi, motivira? Spoznajmo META PROGRAMI – psihološke mentalne filtre ki vodijo naše odločitve ter ravnanja.  Omejitve in prednosti posameznih meta-programov. Besede, ki jih poganjajo.

 • SPREMENIMO PERSPEKTIVO: postavimo se v čevlje sogovornika in sprejmimo boljše, vključujoče odločitve.

KAKO SE RAZVIJAMO? Povratna informacija sodelavcem – vir napredka podjetja in  razvoja zaposlenih.

 • Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost?

 • Moč povratne informacije v delovnem okolju.

 • Kaj sta prava pohvala in konstruktivna kritika in kako aktivirata vedenjske odzive v sogovornikih.

 • Preko pogovora do pravih rezultatov: Model konstruktivne kritike, ki deluje.

 • Negativna navodila – past učinkovitega delegiranja in sodelovanja.

 • Besede, ki razdvajajo ali besede, ki povezujejo.

NEVROLOGIJA USPEHA

 • CILJI nas programirajo! Moč ciljev in ciljnega delovanja. SMART metodologija.

 • Trenirajmo kot športniki: Tehnika NBG – ustvarjalec novega vedenja. Ustvarjamo nova vedenja za nove izzive.

 • Nevrologija in upravljanje časa: Kako ljudje razumemo čas in kako to razumevanje vpliva na upravljanje časa, način dela in delovne preference. Kako izboljšat moje upravljanje s časom in učinkovito sodelovati z ljudmi z različnim nevrološkim konceptom časa.

ČUSTVENA STANJA KOT NOTRANJE GORIVO AKTIVNEGA DELOVANJA

 • Osnove čustvenih stanj – kako nastajajo in kako jih upravljati pri sebi in drugih.

 • Vaje dviga energije in notranje moči.

 • Preklopi na pozitivo!

 • Tehnike: Sidranje in pogojevanje, zgodovina, ki živi naprej.  Moj krog odličnosti – moj vir moči za prihodnje izzive.

Komu so delavnice poslovnih NLP kompetenc namenjene? 

 • Podjetnikom, managerjem, vodilnim in vodstvenim delavcem (spodbujanje ustvarjalnosti v timu, sooblikovanje identitete podjetja, gradnja boljših odnosov med zaposlenimi, aktiviranje potencialov posameznika, razvijanje odnosov sprejemanja in sodelovanja, ocenjevanje zaposlenih),

 • prodajalcem in tržnikom (kreativno komuniciranje s trgom in strankami, doseganje boljših prodajnih rezultatov),

 • kadrovnikom (natančnejše intervjuvanje, učinkovitejše svetovanje, ocenjevanje zaposlenih), 

 • timom in posameznikom (uspešnejše sodelovanje, višja samomotivacija, okrepljena čustvena stabilnost, učinkovitejše notranje komuniciranje). 

Opombe:

 • Program je izjemno praktično naravnan, zato vključuje veliko vaj in domača veselja, s katerimi udeleženci nova znanja in veščine takoj prenesejo v prakso.

 • Za pridobitev mednarodnega certifikata se predvideva 80% udeležba ter demonstracija pridobljena znanja (samostojno delo med moduli, udeležbe v vajah, pisni prispevek na izbrano temo).

 • Med izvedbo programa nudim udeležencem nudimo brezplačno individualno svetovanje za prenos novih znanj v prakso.

(Vključenost posameznih vsebin je odvisna iz izbranega programa)