top of page
Coaching s Heleno 

I also offer coaching in English. You can read all about coaching here and all about the methods I use here.

Kaj je coaching?

Helena Zajec uporablja različne pristope

Coaching je razvojno orodje, namenjeno vsem tistim, ki si želijo spremembe na osebnem in poslovnem delovanju. Izkušnje kažejo, da ljudje s pomočjo coachinga hitro in učinkovito napredujejo proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjajo za bolj učinkovite, razvijejo nove oblike želenega vedenja, odzivanja ter čustvovanja.

model "to grow" - podpora usmerjenemu razmišljanju

TO - topic (tema) 

G - goal for today (cilj današnjega         srečanja)

R - reality check (trenutno stanje)

O - options (možnosti)

W - way forward (kako naprej)

"know how" - uporabno znanje, ki ga Helena deli kot trenerka

Kaj je coaching?

Kako coaching poteka?

Helena vas s postavljanjem vprašanj spodbudi, da se obrnete vase in iščete odgovore v sebi. Med samim razgovorom najprej raziščemo ter opredelimo trenutno stanje, predvsem, kaj točno je problem. V naslednjem koraku pozornost usmerimo v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je opredeljen cilj, vam Helena pomaga razvijati nove strategije in iskati REŠITVE.

Vzdušje na coachingu je ves čas sproščeno. Razgovor je načrtno voden ter naravnan v to, da se najdejo najboljše možne rešitve. Postavljam precej vprašanj in precej je takšnih, ki si jih sami sebi niste še nikoli postavili in vaši odgovori nanje so dejansko rešitve za vaš problem/izziv.

Koraki in metodologije

Uvodni vprašalnik je namenjen uskladitvi pričakovanj in vašemu razmisleku o ciljih, področjih in napredku, ki jih želite skozi proces coachinga doseči.

 

Prvi razgovor je namenjen medosebnemu spoznavanju, dogovoru o načinu dela  ter da si ustvarite jasno sliko, na katerem področju želite najprej premik: kaj želite tekom coachinga doseči. Ustvarimo prvo sliko zamisli ciljnega stanja in opravimo že prvo analizo trenutnega stanja in oblikovanju privih odgovorov in novih strategij.  

Med posameznimi coaching srečanji izvedete dogovorjene nove aktivnosti ali opazovanja in opazujete svoj napredek.

Vse, o čemer govorite 

z mano je 

popolnoma zaupno.

Kako coaching poteka
Intervencije

Intervencije

Občasno pri coachingu naletimo na ovire, ki klienta zadržujejo v neželenem čustvenemu ali energetskem stanju. Narava teh ovir je različna, zato so tudi načini, kako se jih lotimo različni. Lahko so to močna prepričanja, trdovratni vzorci vedenj in čustvovanj, škodljive odločitve iz otroštva ali nemoč pri soočanju z obremenitvami in novimi izzivi.

Za soočanje s temi napornejšim stanji uporabljam tehnike NLP in drugih šol psihoterapije, elemente hipnoze, energetske tehnike in še marsikaj.

Tehnike intervencije:

NLP

Coaching po metodologiji nevro-lingvističnega programiranja (NLP) poleg usmerjena raziskovanja (preko vprašanj) in motiviranja ponuja tudi zelo učinkovite tehnike mentalnega treninga in osebnostnega preoblikovanja. Prednost NLP tehnik je, da z njihovo pomočjo naredite želene spremembe hitreje in bolj učinkoviteje. Tehnike aktivirajo zavedne in nezavedne procese in podpirajo organizirano razmišljanje o bodočih izidih.

Image by Ashley Knedler
Image by Jared Rice

HIPNOZA

Je individualni delo s klienti, ki želijo narediti hiter in temeljit preboj v svojem življenju. Klasičen coaching podprem s tehnikami hipnoterapije, ki aktivirajo mehanizme v podzavesti, zaradi česar je doseganje ciljev coachinga hitrejše, manj naporno za klienta ter učinkovitejše. Uporablja se za grajenje notranjih  moči in veščin, odpravljanje neustreznih navad ali neprijetnih čustev in blokad, razrešitev osebne zgodovine in odnosnih težav ali kot podpora pri soočanju z boleznijo in bolečinami.

Tehnike globokega in usmerjenega sproščanja uporabim tudi za pomiritev, doseganje notranjega miru in veselja, sprostitev uma in telesa, krepitve notranje energije. So podpora ostalim tehnikam in procesom ali pa individualno razvajanje.

JUNGIAN COACHING

Jungian coaching je globoko transformativen coachig, v procesu katerega se povežete z nezavednimi deli svoje psihe, z viri in potenciali, ki ležijo globoko znotraj vaše podzavesti, z namenom, da jih ozavestite in tako okrepite svojo osebnost in/ali razširite vaše izbire v življenju ali pri delu. S podporo kreativnih tehnik, ki posežejo preko razuma in kritičnega uma, se srečate z brezmejnostjo svojega podzavestnega potenciala.

NLP
Hipnoza
Jungian coaching
bottom of page