top of page
Zaupajo mi

Moja lista referenc 

 • Abbvie, d.o.o.

 • AQUA, plavalni klub

 • Avalon tim, d.o.o.,

 • Avtenta, d.o.o.,

 • Banka Intesa Sanpaolo, d.d.

 • Bormia d.o.o.,

 • Borzen, d.o.o.,

 • Comtrade d.o.o.,

 • Creatoor, d.o.o.,

 • Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov,

 • Naravoslovnotehniška fakulteta

 • Egp, d.o.o.,

 • EKWB, d.o.o.,

 • Elementum, d.o.o.

 • Heta, d.o.o.,

 • Holding slovenske elektrarne, d.o.o.,

 • Hosta in cvet d.o.o.,

 • Hypo Bank d.d.,

 • Hypo Leasing, d.o.o.,

 • Iskratel d.d.,

 • Infotim, d.d.

 • Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,

 • Karnion, d.o.o.,

 • Komunala Idrija

 • Konferenca Projektno vodenje v praksi,

 • Krka d.d.

 • Najdi, d.o.o.,

 • OŠ Brod,

 • O.Š. Grm Novo mesto

 • O.Š. Šentjernej

 • Rdeči križ Slovenije,

 • Reflex, d.o.o.,

 • RIC Novo mesto

 • Sabljaški klub Erazem,

 • Sapphir d.o.o.

 • Sensilab d.o.o.

 • Sindikat Rdečega križa Slovenije,

 • Starcom, d.o.o.

 • Telekom Slovenije, d.d.,

 • TPV, d.o.o.,

 • TS Media, d.o.o.,

 • Uradni list RS, d.o.o.,

 • Univerza v Ljubljani

 • Univerza v Ljubljani, Karierni centri

 • Zdravstvena fakulteta v Ljubljani

bottom of page