top of page
Coaching

I also offer coaching in English. You can read all about coaching here and all about the methods I use here.

Poslovno

Poslovni coaching je usmerjen proces razvoja posameznika in tistih potencialov, ki mu omogočajo, da razvije nova vedenja in pristope, več osebnostne moči, energije in čustvene stabilnosti. V procesu coachinga klient razvije nove strategije odzivanja ter delovanja v situacijah, kjer je prej deloval neustrezno, dosegal podpovprečne rezultate ali se soočal z občutki neustreznosti ali nemoči.

Osebni razvoj

Včasih imamo v življenju in delu izzive, ki jih moramo rešiti. V svetu polnem opravil in motenj pogosto iščemo poti, kako se izogniti problemom ali upamo, da bodo izginili sami od sebe. Vendar pogosto temu ni tako. Takrat samo usmerimo svoj fokus drugam in izgleda, da so izginili. Vendar izzivi čakajo na priložnost, da nas zopet srečajo. In ob vsakem srečanju so trdovratnejši ter močnejši. Izkušnje kažejo, da ljudje s pomočjo coachinga hitro in učinkovito napredujejo proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjajo za bolj učinkovite ter razvijejo nove oblike želenega vedenja.     

REŠITVE ZATE

Je individualno delo s klienti, ki želijo narediti hiter in temeljit preboj v svojem življenju. Klasičen coaching podpremo s tehnikami hipnoterapije in NLP, ki aktivirajo mehanizme v podzavesti, zaradi česar je doseganje ciljev coachinga hitrejše, manj naporno za klienta ter učinkovitejše.

Kaj je coaching?

Coaching je razvojno orodje, namenjeno vsem tistim, ki si želijo spremembe na osebnem in poslovnem področju. Izkušnje kažejo, da ljudje s pomočjo coachinga hitro in učinkovito napredujejo proti želenim ciljem, neproduktivne strategije zamenjajo za bolj učinkovite ter razvijejo nove oblike želenega vedenja.

Na splošno je coaching usmerjen v ustvarjanje procesa, ki ljudem pomaga doseči odlične rezultate na zasebnem kot poslovnem področju. Skozi proces coachinga ljudje poglobijo svojo sposobnost za učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kakovost svojega življenja. Rezultat uspešnega coachinga je opazna sprememba v vedenju ljudi. Coaching je postopek, ki vam pomaga odkriti ter osvetliti izzive in priložnosti med sedanjostjo in prihodnostjo. Popelje vas tja, kjer želite biti v prihodnosti, zasebno ali poklicno. Vse, o čemer govorite z menoj, ostaja strogo zaupno.

Kako poteka?

Coaching se izvaja v obliki pogovorov v živo in deloma po potrebi tudi po telefonu. Priporočljivo je, da se v obdobju dveh tednov opravi en pogovor, ki traja do 60 minut. Med posameznimi pogovori ali srečanji se stranka obveže slediti zadanim nalogam, ki si jih je opredelila ob razgovoru s coachem.

Coach vas s postavljanjem vprašanj spodbudi, da se obrnete vase in iščete odgovore v sebi. Med samim razgovorom najprej raziščemo ter opredelimo trenutno stanje, predvsem, kaj točno je problem. To je stopnja ANALIZE in zbiranja potrebnih informacij, s katerimi se pokaže kakšna je struktura problema. V naslednjem koraku pozornost usmerimo v to, kaj natančno si želite namesto tega problema in kaj je vaš cilj. Ko je opredeljen cilj, vam coach pomaga razvijati nove strategije in iskati REŠITVE.

Za več informacij, proste termine in prijavo pišite na:

helena@brezmejen.si

Kako pa coaching poteka s pristopi Helene Zajec? 

Preberite si tukaj!

Izvleček iz cenika
coaching.png
bottom of page