top of page
Individualni treningi

Ciljna znanja

Je individualno ustvarjen program razvoja kompetenc, ki upošteva cilje usposabljanja, individualnost klienta in časovni okvir na voljo.

Pri oblikovanje vsebin, vaj in nalog se osredotočimo izključno na področje dela klienta, metodologijo podajanja znanja pa prilagodimo stilu učenja vsakega posameznika.

 

Osebni treningi so še posebej primerni ko želimo hiter napredek posameznika z jasno definiranimi kompetencami  v zelo kratkem času.

Klient

Image by Jukan Tateisi

Časovni okvir

V osebnih treningih prepletamo metode izobraženja in coachinga. Za predano znanje oblikujem področju dela prilagojene vaje, nato pa skupaj s klientom oblikujemo korake, ki vodijo posameznika k hitremu prenosu znanj v prakso in nadgradnji procesov in načinov dela.

Osebni trening je dobra podpora posameznikom, ki se prijavljajo na razgovore ali na nova delovna mesta ali so soočeni z neprijetnimi procesi, za katere potrebujejo hitro pripravo in konkretno podporo.

Osebni trening je proces, ki zagotavlja odlične rezultate v primerih, kot:

  • Soočenje z enkratnimi izzivi (npr. Priprava na Javni nastop, intervju, priprava na izvedbo Letnih razgovorov ipd.)

  • Razvoj kompetenc ključnih kadrov

  • Hiter dvig ožjega spektra kompetenc

  • Premestitev, Usposabljanje za novo delovno mesto

  • Uvajanje sprememb v delovnem okolju

  • Idr.

Za prilagojen program pišite na helena@brezmejen.si!

bottom of page