top of page

Splošni pogoji prijave

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijav za dogodke (seminarje, delavnice in druge dogodke izobraževalne in/ali informativne narave - v nadaljevanju: Dogodki), ki jih organizira BREZMEJEN SI, izobraževanje in svetovanje, Helena Zajec, s.p. (v nadaljevanju Helena Zajec).

 

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Dogodke in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Dogodek določeno drugače s strani Helene Zajec. Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na Dogodek, ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v obliki pravnega obvestila v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani https://www.helenazajec.si/ in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Dogodek veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani https://www.helenazajec.si/.

 

2. Prijave in plačilo kotizacije

 

Prijavnica

Prijava na Dogodek se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani https://www.helenazajec.si/ ali preko e-pošte s posredovanjem potrebnih podatkov.

Izpolnjeno prijavnico posredujete po navadni pošti na naslov: Helena Zajec, Brezmejen.Si, Tacenska cesta 135a, 1000 Ljubljana ali na e- naslov helena@brezmejen.si.

Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi, ne glede na način prijave, je potrebno Heleni Zajec posredovati naslednje podatke:

₋  Ime in priimek  udeleženca*

₋  kontaktna e-pošta udeleženca*

₋  telefonska številka udeleženca*

₋  Naziv podjetja (kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba)**

₋  Id za DDV (kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba)**

₋  Ulica in hišna številka*

₋  Poštna št. in kraj*

Žig in podpis prijavitelja na Dogodek*

 

(*podatki, označeni z * so obvezni, kadar je plačnik fizična oseba. Podatki, označeni z ** so obvezni , kadar je plačnik izobraževanja pravna oseba. Podrobnejše pojasnilo glede varovanja osebnih podatkov v točki 5. )


Plačilo kotizacije

Na prijavnici in/ali na spletni strani je ob predstavitvi posameznega Dogodka naveden znesek kotizacije ter popusti, ki jih prizna Fokus NLP tistim, ki izpolnjujejo za to navedene pogoje. Kadar ni dogovorjeno drugače, mora biti kotizacija poravnana najkasneje dan pred izvedbo Dogodka na transakcijski račun Helena Zajec, Brezmejen.Si. Helena Zajec bo po opravljenem izobraževanju izstavila račun na naslov, naveden na prijavnici.

3. Odpoved prijave

Odpoved prijave na Dogodek s strani udeleženca  je možna le v pisni obliki, posredovani po pošti na naslov Helena Zajec, Brezmejen.si, s.p., Tacenska cesta 135a, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov helena@brezmejen.si. Odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemam.

 

Pisne odjave upoštevam, če jih prejmem najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega Dogodka. Pri kasnejši odjavi ali ob neudeležbi na Dogodku pa Helena Zajec zaračuna polno  kotizacijo. Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo.

 

Za posamezne Dogodke lahko Helena Zajec odpovedne roke uredi drugače od splošnih pogojev ter jih objavi na spletni strani https://www.helenazajec.si/.

 

Helena Zajec si pridržuje pravico delne  prilagoditve napovedane vsebine Dogodka, spremembe datuma in lokacije Dogodka ter do odpovedi posameznega Dogodka.

  

5. Varovanje osebnih podatkov

Helena Zajec se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranila in uporabljala samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov, za marketinške raziskave ter za predstavitev izdelkov in storitev podjetja Brezmejen.SI, s.p., ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredovala tretjim osebam.

Prijavitelji na Dogodek s podpisom dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da Helena Zajec, trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke za zgoraj naveden namen.

 

 Ti splošni pogoji veljajo od 1. 7. 2015 dalje.

bottom of page