top of page
Politika zasebnosti

Z vašimi osebnimi podatki ravnam spoštljivo in etično.

V podjetju Helena Zajec, Brezmejen.Si, s.p. spoštujem zasebnost mojih strank, zato z vašimi osebnimi podatki že od ustanovitve podjetja dalje ravnam odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo ter internimi akti družbe.

Vse podatke v bazi sem zbrali z jasno izraženim namenom, ki ste ga potrdili z vašimi podpisi na dogodkih ali elektronsko, ko ste se prijavljali na dogodke. Vsa e-sporočila so bila vedno in bodo tudi v prihodnosti opremljena z možnostjo odstopa iz baze podatkov za pošiljanje sporočil.

 

Vaša privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete, tako da kliknete povezavo za odjavo v nogi slehernega e-poštnega sporočila, ki ga prejmete od mene ali pa me kontaktirate na helena@brezmejen.si.

 

Ves čas ste imeli in boste imeli tudi v prihodnje možnost in pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov ter s pravico do vložitve pritožbe. Zagotavljam vam, da bom vaše osebne podatke prenehala obdelovati najpozneje v roku 15 dni od ugovora zoper obdelavo.

 

Tudi v nadaljevanju bom naprej v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov delovala v smeri zagotavljanja varnosti vaših podatkov in dejstva, da ste vi sami gospodar vaših podatkov.

 

Nameni za katere hranim in obdelujem vaše podatke:

 • za izvajanje pogodb (ime in priimek, e-naslov, telefon, naslov, dogodek),

 • za promocijske namene (ime in priimek, e-naslov, dogodek na katerega ste bili prijavljeni, telefon, če ste ga želeli pustiti, pokrajina): za obveščanje o ponudbi, akcijah, novostih podjetja Fokus NLP.

 

Upravljavec osebnih podatkov: Helena Zajec, Brezmejen.Si, s.p. matična številka: 6435769000. Za vse informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki se lahko obrnete na: helena@brezmejen.si.

POLITIKA ZASEBNOSTI - podrobnejše

Datum objave zadnje verzije politike: 4.11. 2018

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Helena Zajec, Brezmejen.Si (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

Osebni podatki, ki jih obdelujem

 • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, e-pošta, po potrebi tudi telefonska številka in pokrajina).

 • Podatki glede odziva na naša e-poštna sporočila.

 • Podatki, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe oz. naročila (predmet nakupa, cena, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.).

 • Podatki za izdajo INLPTA mendarodnih certifikatov.

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujem na naslednjih pravnih podlagah:

 • kadar je to potrebno za izpolnitev naših zakonskih obveznosti (npr. izdaja računov za kupljeno storitev);

 • kadar je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za sklenitev in izpolnitev pogodbe, ki ste jo sklenili z nami ali ker ste od nas želeli ponudbo;

 • kadar ste za obdelavo svojih osebnih podatkov podali privolitev za obdelavo za posamezen namen obdelave, pri čemer imate vedno pravico, da dano privolitev prekličete;

 • kadar imamo za obdelavo vaših osebnih podatkov zakonit interes.

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljam za enega ali več navedenih namenov:

 • komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev ter odgovarjanja na vaša povpraševanja;

 • sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe;

 • tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte);

 • za uveljavljanje kakršnihkoli pravnih zahtevkov in reševanje sporov;

 • za statistične analize o prodaji našega naših storitev in izdelkov in o uporabi naših spletnih strani.

 

Hranjenje vaših osebnih podatkov in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranim več čas, dokler ste naročniki na novice oz. niste dali zahteve za izbris podatkov.

Osebne podatke, ki jih obdelujem na podlagi vaše privolitve, hranim trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranim 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in mano, hranim še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od mene kupili, pa hranim trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišem ali anonimiziram, kar pomeni, da jih obdelam na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice ne posredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov mi niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne boste mogli prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo ne posredovanje povzroči navedene posledice, bom navedla vsakič, ko bom od vas pridobivala osebne podatke.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujem in ne omogočam seznanitve z njimi tretjim osebam izven družbe Helena Zajec, Brezmejen.Si, s.p. razen tistim, ki imajo z mano sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določene storitve (npr.: pogodbeni predavatelji) in določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci).

Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujem osebne podatke, so:

– ponudnik pošiljanja e-poštnih sporočil (ZOHO),

– računovodski servis (Fidente d.o.o.).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru mojih navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Izjema je podjetje ZOHO, ki pa spoštuje zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila.

Pravice v zvezi z osebnimi podatki in kako lahko prekličete privolitev za obdelavo 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A. da od mene kadarkoli zahtevate:

·  potrditev, ali obdelujem vaše osebne podatke;

·  dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: namene obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;

·  eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva podana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki); za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunam razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;

·  popravek netočnih osebnih podatkov;

·  omejitev obdelave, kadar:

1.  oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki mi omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

2.  je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

3.  osebnih podatkov ne potrebujem več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

·  izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz člena 17 Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa v primeru, kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;

·  izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas jaz pri tem ovirala;

·  prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

B. pravico, da zoper mene vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Postopek uveljavljanja pravic

 Svoje zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko naslovite v pisni obliki na kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevam dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrnem le v primeru, da dokažem, da vas ne morem zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, moram odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

bottom of page