top of page

Priporočilo št. 1: Preden spregovorite, vzpostavite DOBER STIK

V enem od priročnikov učinkovite komunikacije za učitelje, je v uvodu zapisano:

 

»Učenci vas ne bodo spoštovali, ne poslušali,

dokler ne bodo vedeli, da vam je mar zanje!«

 

Materializacijo te misli videvam vse okoli sebe na zelo različnih področjih. Ko postaja družba čedalje bolj povezana, je za doseganje rezultatov pomembno sodelovanje.  Redko kdo lahko kaj zares velikega doseže popolnoma sam, zato je sposobnost vzpostavljanja dobrih, sodelujočih odnosov ključna vrlina vodij, politikov, mentorjev, staršev in prodajnikov. Dobri medsebojni odnosi so tudi ključen element uspeha vsakega izmed nas.

 

Življenje nas dolga leta uči, da zahtevamo svoje. Okolje nas spodbuja k bitki, konfliktu. Uči nas, da močnejši zmagajo. Ukažimo podrejenim! Prepričajmo kupca! Disciplinirajmo otroka!  Vendar so te metode danes tako učinkovite, kot bi bila danes uporaba sekir in vozov za sečnjo gozdov. Čas gre naprej in za izzive nove družbe rabimo novo orodje: pozitivno sodelovanje.

 

Kako do takšnega stanja?

 

V naravi človeka je, da se druži s sebi podobnimi ljudmi. Z ljudmi, s katerimi je na isti valovni dolžini. V družbi takih se počuti bolj sproščenega, sprejetega in zato komunikacija teče bolj naravno in odprto. Slednje  pomeni, da z večjo naklonjenostjo in odprtostjo sprejemamo mnenja, ideje in nasvete naših sogovornikov. Tu se začne pot pozitivnega vplivanja.

 

Zato pred katerim koli pogovorom (naj gre za pogovor vodje z zaposlenim, za prodajni obisk ali za delo z mladostniki) prvih nekaj minut namenimo usklajevanju oz. zrcaljenju.  Slednje je orodje za vzpostavitev dobrega stika.

5 veščin hitrega doseganja dobrega stika:

 

 1. vsebinsko usklajevanje – poiščimo teme, kjer se lahko strinjamo. Izogibajmo se izražanju lastnega mnenja o aktualnih dogodkih, preden vemo, kakšno mnenje ima o temi naš sogovornik. Namesto trditev postavljamo vprašanja. Kadar se s sogovornikom ne strinjamo, se vzdržimo agresivnih dialogov. Raje pospremimo njihove izjave z besedami: »zanimivo … ja, tudi tako nekateri razmišljajo … verjetno  se lahko gleda na te stvari tudi tako …« Na ta način ohranimo svoje mnenje (zares ni potrebno, da ga vsem in v vseh okoliščinah tudi glasno izražamo), sogovorniku pa dopustimo, da ima tudi on svojega. 
   

 2. zrcaljenje – prilagodimo gibanje telesa sogovornikovemu. Zavzamemo sogovornikovo držo rok, nog ter nagib telesa. Ko se ta premakne, se premaknimo z njim nekaj trenutkov kasneje. Če v roki drži pisalo, ga primemo tudi mi. Če spije požirek vode, se dotaknemo svojega kozarca vode … Smo kot malce zapoznela senca našega sogovornika. Uskladimo tempo dihanja. To je izjemno močna tehnika, ki jo že mame učinkovito uporabljajo za pomirjanje otrok. Lahko da zveni neverjetno, ampak ljudje se vedno najprej »pogovorimo« na fiziološki ravni. Pomislite na sobo polno neznanih ljudi, komu se boste najprej približali? Osebo, ki si ji približamo izbere naš nezavedni um, ki do potankosti prepozna vsako gesto sogovornikovega telesa. Ob tem je pomembno dejstvo, da v prenosu sporočil predstavlja govorica telesa 55 % prenosa sporočilnosti.[1]
   

 3. lingvistična  uskladitev – prilagodimo izbor besedišča in gostoto sporočil sogovorniku. Preveč ali premalo strokovno izrazoslovje nas lahko postavi na popolnoma različna bregova. Ravno tako se bosta težko pogovorila sogovornika, kjer se prvi poglablja v podrobnosti, drugega pa zanimajo le ključne ideje.
   

 4. fonetično prilagajanje – prilagodite tempo govora, ritem in ton glasu sogovornikovemu. Nič bolj ne para živcev kot sogovornik, ki govori prepočasi ali nekdo, ki svojega poslušalca z gostoto in hitrostjo povedanega ne pusti do besede.
   

 5. vrednote in prepričanja – najučinkovitejše usklajevanje je prav na nivoju vrednot in prepričanj (v teh ste si najpogosteje podobni z vašim partnerjem in najboljšimi prijateljicami). Vendar velikokrat za to v hitrem tempu ni dovolj časa. Če gradite poslovna sodelovanja in iščete dialog soglasij in sodelovanja s sodelavci ali v družini, je to prava pot.

 

Veliko ljudi v dialoge vstopa s svojim »scenarijem« in vnaprej pripravljenim prepričanjem, da ima prav. Zato se mnogokrat znajde pred gluhimi ušesi, zaprtimi vrati uma in nepripravljenostjo sodelovanja. Sodelovanje v takih čustvenih in mentalnih stanjih je neprijetno za vse udeležene.

 

Ljudje smo si različni – če hočemo sodelovati, moramo najti skupni jezik. Tu ne mislim slovenščine ali kakšnega drugega jezika. Gre za mentalno usklajevanje s širjenjem znanja in razumevanjem človeške narave. Razumevanje pa vodi do sprejemanja in opuščanja dialoga ogroženosti.

 

Na treningih NLP se preko praktičnih vaj naučimo hitrega in naravnega vzpostavljanja dobrega stika in ozavestimo moč, ki ga ima pri vzpostavljanju odnosov zaupanja in sodelovanja na nezavedni ravni.

 

 

[1] Več na: http://www.businessballs.com/mehrabiancommunications.htm

bottom of page