top of page

VODENJE S KARIZMO!
NLP DIPLOMA ZA VODJE (INLPTA certificirana)

Introduction

5 -dnevno usposabljanje, med posameznimi delavnicami je predvideno samostojno delo. Ob zaključku treninga vsi udeleženci opravijo preverjanje znanja ter prejmejo mednarodni certifikat INLPTA.
CILJI USPOSABLJANJA:
• Doseči razumevanje z boljšo komunikacijo, aktivnejšim sodelovanjem in učinkovitejšim upravljanjem s seboj in svojimi notranjimi stanji.
• Razumeti in aktivno sprejemati različnosti posameznikov v komunikaciji, motivaciji, konceptu časovne organizacije in temu prilagoditi stil vodenja ter vsebino in zahtevnost dodeljenih nalog.
• Razviti orodja za vodenje ciljne in pozitivne komunikacije na delovnem mestu.
• Znati aktivno aplicirati model strateške komunikacije na oddelku in s posameznikom.
• Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in s tem doseči varno, k razvoju posameznika usmerjeno delovno okolje.
• Naučiti se, kako v najtežjih trenutkih prebuditi v sebi največje potenciale ter sebe in druge popeljati v stanje boljšega počutja.
PROGRAM

POSTAVIMO TRDNE TEMELJE SODELOVANJA
• NLP-stebri učinkovitega vodenja.
• AKSIOMI NLP v poslovnem okolju in temeljna naravnanost vodje.
• Odkrijmo moč skritega in kaj zares krmili naše odnose.
• Osebni zemljevidi – meje našega razmišljanja.
• Moč filtrov in osebnih predstav realnosti v poslovni komunikaciji.

KOMUNIKACIJSKA ZANKA – vzvod učinkovitih odnosov
• Jezikovne izgube v procesu komunikacije.
• NLP-model komunikacije.
• Strateška, v odnose usmerjena komunikacija.
• Ustvarjanje dobrega stika – grajenje mostov med različnimi posamezniki.
• PRLL, dober stik – praktična uporaba v delovnem okolju.
Samostojno delo: Moj načrt uvajanja aksiomov in temeljnih principov NLP v vsakodnevno delovanje.

RAZUMEVANJE RAZLIČNIH TIPOV OSEBNOSTI ZA DOSEGANJE VEČJEGA VPLIVA
VSI DRUGAČNI, VSI ENAKOPRAVNI – ljudje slik, zvokov in občutkov (VAKOG)
• Prepoznavanje posameznih tipov v delovnem okolju (fiziologija, besede, obnašanje).
• Kdo sem jaz (test) in kako to vpliva na moj stil vodenja?
• Kako komunicirati s posameznim tipom osebnosti in usmeriti njihova vedenja v učinkovito delo.
Samostojno delo: Kdo so moji sodelavci?
META PROGRAMI – mentalni filtri in ključ do motivacije in sodelovanja
• Filtriranje informacij pri komuniciranju s svetom in drugimi.
• Prepoznavanje omejitev in prednosti posameznih meta-programov.
• Kako se odločam jaz in kako moji sodelavci?
Samostojno delo: izdelajmo osebni profil svojih sodelavcev.

OBLIKOVANJE DOBRIH CILJEV kot vzvod motivacije sodelavcev
Preklopimo na pozitivno: iz problemskega v ciljni okvir.
Cilji, ki motivirajo:
• SMART-metodologija.
• Postavljanje osebnih ciljev in ciljev za zaposlene – kaj delegiram in česa ne.
• Povezovanje ciljev podjetja z osebnimi cilji zaposlenih.
• Spremljanje napredka in prilagajanje strategij.
NBG – ustvarjalec novega vedenja
• Ustvarjamo nova vedenja za nove izzive.
Samostojno delo: Postavljanje SMART-ciljev (za oddelek oz. projekt).

NI VSEENO, KAKO POVEM! Lingvistična orodja odličnosti sodelovanja
Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost?
• Moč povratne informacije v delovnem okolju.
• Kaj sta prava pohvala in konstruktivna kritika in kako aktivirata vedenjske odzive v sogovornikih.
• Povratna informacija sodelavcem – vir napredka podjetja in razvoja zaposlenih.
• Feedback kot temelj letnih ocenjevalnih razgovorov.
• Dilema: ali tudi vodja potrebuje feedback?
Preko pogovora do pravih rezultatov
• Prave besede za težke pogovore.
• Negativna navodila – zmaji učinkovitega delegiranja in sodelovanja.
• Besede, ki razdvajajo in besede, ki povezujejo.
• Separator – orodje reševanja komunikacijskih zank.
Samostojno delo: podajanje pravega feedbacka sodelavcem.

ČUSTVENA STANJA KOT NOTRANJE GORIVO AKTIVNEGA DELOVANJA
• Osnove čustvenih stanj – kako nastajajo in kako jih upravljati pri sebi in drugih
• Sidranje in pogojevanje – zgodovina, ki živi naprej
o Kaj so sidra in kako delujejo pri meni in sodelavcih (Pavlov).
o Sidra – nepogrešljivo orodje vodenja.
o Predpriprava pozitivnih stanj – aktivirajmo nova sidra za težavne situacije.
• Krog odličnosti – moje osebno vizualno sidro za prihodnje izzive.
Zaključni preizkus znanja: Sestavljen je iz rezultatov samostojnega dela in s 45 minutnim preverjanjem znanja.

BONUS:
• Test in izdelava profila tipa osebnosti (VAKOG) za vsakega udeleženca.
• Test in izdelava profila mentalnih filtrov osebnosti (VAKOG) za vsakega udeleženca.
• E-priročnik: 7 Priporočil NLP za doseganje učinkovite komunikacije (avtorica Helena Zajec).
• Obsežno strokovno gradivo.
• Samostojno delo med delavnicami, na katere trenerki podata osebni feedback.
• Mednarodni certifikat INLPTA.

VODENJE S KARIZMO! 
NLP DIPLOMA ZA VODJE (INLPTA certificirana)
bottom of page