top of page

DO POSLOVNE ODLIČNOSTI IN SODELUJOČIH ODNOSOV Z NLP
Poslovna NLP DIPLOMA (INPLTA certificirana)

Introduction

Cilji usposabljanja:
• Doseči razumevanje pomena kvalitetnih odnosov in komunikacije za uspešnost in učinkovitost pri delu ter doseganje zastavljenih ciljev.
• Razviti načine za ciljno in pozitivno komunikacijo na delovnem mestu.
• Razviti sposobnost podajanja pohvale in kritike na učinkovit način in tako doprinesti k varnemu razvoju posameznika v delovnemu okolju.
• Doseči čustveno svobodo in razviti metode aktiviranja pozitivnih stanj.
UVOD V NLP IN POSLOVNA UPORABA
• Aksiomi in temeljni stebri NLP – temelji uspešnosti v zasebnem in poslovnem svetu.
• Odkrijmo moč skritega, ali kaj zares krmili naše odnose (zavedni in nezavedni um).
• Različnost percepcij in njihov vpliv na interno sodelovanje.
• Moč filtrov in osebnih predstav realnosti v poslovni komunikaciji.
MOJA KOMUNIKACIJA, MOJA ODGOVORNOST
• Osebni zemljevidi kot meje našega razmišljanja.
• NLP model komunikacije.
• Strateška in v odnose usmerjena komunikacija.
• PRLL in dober stik: praktična uporaba v poslovnem okolju.
Samostojno delo: Moj načrt uvajanja aksiomov in temeljnih principov NLP v vsakodnevno delovanje.
VSI RAZLIČNI, VSI ENAKOPRAVNI – NEVROLOŠKI VIDIK KOMUNIKACIJE
• Spoznajmo različne tipe osebnosti: ljudje slik, zvokov in občutkov (VAKOG).
• Prepoznavanje posameznih tipov v delovnem okolju (fiziologija, besede, obnašanje).
• Kdo sem jaz (test) in kako to vpliva na moj stil razmišljanja in delovanja?
• Kako komunicirati s posameznimi tipi osebnosti?
Samostojno delo: Prepoznajmo svoje sodelavce.


NI VSEENO, KAKO POVEM! Lingvistična orodja odličnosti sodelovanja
• Podati kritiko in ohraniti odnose – mit ali realnost?
o Slepa pega mojih vedenj in kako jo zmanjšam,
o moč pohvale v doseganju želenega vedenja,
o vrnitveno sporočilo (feedback) – kako napravim zares zdrav sendvič.
• Separator – orodje reševanja komunikacijskih zank.
• Negativna navodila – zmaji učinkovitega delegiranja in sodelovanja.
• Besede, ki razdvajajo in besede, ki povezujejo.
Samostojno delo: Pravilno podan feedback za sodelavce.
KDO JE GOSPODAR MOJEGA ČASA?
• Nevrološki vidik predstav časa (ang. Timeline) – od kod razlike v organizaciji časa med zaposlenimi.
• Kako shajati z različnimi časovnimi tipi?
• Kakšen je moj način (vprašalnik) in kako ga narediti bolj učinkovitega?
Samostojno delo: Moj načrt razporejanja dela.
ČUSTVENA STABILNOSTI V NOVIH ČASIH
• Osnove čustvenih stanj – kako nastajajo in kako jih upravljati pri sebi in drugih.
• Pozitivno sodelovanje – prava moč timov.
• Sidranje in pogojevanje – zgodovina, ki živi naprej
o Kaj so sidra in kako delujejo (Pavlov).
o Sidra – nepogrešljivo orodje poslovnih aktivnosti (marketing, prodaja, idr.).
o Predpriprava pozitivnih stanj – aktivirajmo nova sidra za boljše poslovno delovanje (sestanki, javno nastopanje, delo s strankami, idr.).
• Moj krog odličnosti – vizualno sidro za poslovne izzive.
ČE VEM, KAM GREM in KAJ HOČEM, Z LAHKOTO IZBEREM PRAVO POT!
Učinkovito postavljanje ciljev
• Poslovni in zasebni cilji, kako jih povezujemo.
• Samouresničljivi cilji:
o SMART-model,
o kaj vlagam in kaj pričakujem,
o ekologija ciljnega delovanja.
TRENIRAJMO KOT ŠPORTNIKI – vse je v pripravi !
• Tehnika NBG – ustvarjalec novega vedenja.
Zaključni preizkus znanja: Sestavljen je iz rezultatov samostojnega dela in s 45 minutnim preverjanjem znanja.
BONUS:
• Test in izdelava profila tipa osebnosti (VAKOG) za vsakega udeleženca.
• E-priročnik: 7 Priporočil NLP za doseganje učinkovite komunikacije (avtorica Helena Zajec).
• Obsežno strokovno gradivo.
• Samostojno delo med delavnicami, na katere trenerki podata osebni feedback,
• Mednarodni certifikat INLPTA.

DO POSLOVNE ODLIČNOSTI IN SODELUJOČIH ODNOSOV Z NLP  
Poslovna NLP DIPLOMA (INPLTA certificirana)
bottom of page