top of page

10 elementov oblikovanja delujočih poslovnih ciljev (skozi prizmo NLP)

 1. Postavite za najpomembnejša področja  podjetja / službe in zase osebno realistične in hkrati izzivalne cilje! 
   

 2. Izbiraj cilje tako, da so znotraj vašega nadzora, imate zanje zagotovljene vire za izvedbo in podpirajo usmeritve podjetja!
   

 3. Opiši cilje pozitivno, da vam dajo smer in jih jasno umestite, da boste vedeli kdaj, kje in s kom boste ta cilj dosegli. Naj bo izid merljiv (številčno ali opisno),  da bo vedno jasno, kje se nahajate v primerjavi s ciljnim stanjem (se bližam ali oddaljujem, ali je tempo ustrezen). Merljivi, pozitivni cilji  v človeškem umu ustvarijo jasnejše predstave in predstavljajo otipljiv dokaz, da smo na koncu poti.  Bodite zelo konkretni!
   

 4. Cilji naj bodo opredeljeni po SMART metodologiji. Pri velikih ali dolgoročnih ciljih določite podcilje ali delne cilje, tudi za te določite vse elemente SMART. Ni cilja brez nosilca! Določite prve korake za doseganje ciljev in jih jasno časovno umestite.
   

 5. Manj je več: ohranite fokus in osredotočite svojo pozornost, aktivnosti  in energijo na nekaj ključnih ciljev, ki najbolj prispevajo k strateškim ciljem podjetja. 
   

 6. Preverite ciljni okvir: Kakšna je cena v času in trudu, ki ste jo pripravljeni »plačati« za dosego tega cilja?  Kakšni so oportunitetni stroški? Ali v kakšnem kontekstu ne bo deloval? Kaj je v današnjem stanju dobrega, kar vas zadržuje v njem? Bo to ostalo, ko bo cilj dosežen?
   

 7. Dobro oblikovani izidi so ekološki: cilji bodo vplivali na delo na drugih področjih in na druge ljudi; preverite, kako jih bodo sprejeli ali bodo imeli širšo podporo? Ali ima doseganje cilje  pozitiven vpliv na podjetje in ljudi? So skladni z vrednotami, ki jih zagovarja podjetje?
   

 8. Vsak zaposlen naj ima vsaj en svoj cilj: doseganje ciljev pomeni doživljanje uspeha. Pokažite, kako njihovi uspehi (doseženi cilji) prispevajo k uspehu službe, sektorja,  podjetja. Izdelajte cilje skupaj s svojimi sodelavci; tako bodo to postali njihovi osebni cilji in za doseganje le teh bodo bolj zavzeti, odgovorni in strastni!
   

 9. Preverjajte napredek. Spremljaj svoje sodelavce in jih zagotovite redno povratno informacijo o tem kje so, kaj počnejo zares dobro in kje je njihova priložnost za napredek! Zagotovite, da na ključnih področjih napredujte ves čas; vsak teden vsaj za en korak.
   

 10. Ločite cilj od strategije in taktike, kako ga doseči.  Trdno vztrajajte pri doseganju ciljev in hkrati dopuščajte svobodo; pustite zaposlenim izbiro poti do cilja, saj bodo tako hodili hitreje in bolj zavzeto. Bodite »ciljni vodja« , ne zgolj »šef«: spodbujate, dvigujte samozaupanje in ponudite pomoč pri njihovem osebnem razvoju! 

bottom of page