top of page

Priporočilo št. 4: Imejte jasno predstavo, kaj želite doseči

»Ali bi mi lahko povedali, kam moram, da pridemo od tod?«

»To je predvsem odvisno od tega, kam hočeš,« je rekla Mačka.

»Ni mi kaj prida mar, kam …« je rekla Alica.

»Potem je vseeno, kam greš,« je odgovorila Mačka.

(L. Carroll: Alica v Čudežni deželi)

 

Kot Alica se veliko ljudi znajde v komunikacijski zanki problemskega razmišljanja (česa si ne želimo, kje ne maramo več biti, kako bomo nekaj preprečili, dopovedali) ali pa enostavno nimamo jasne predstave, kaj želimo doseči in zato pustimo sogovornika hladnega.

Do nesporazumov ali neučinkovite komunikacije običajno prihaja, ker govornik nima jasne predstave:

 1. kaj želi, da se zgodi kot rezultat komunikacije ali dialoga,

 2. kako »dostaviti« informacijo na način, da ga drugi sprejme, razume in nanjo pozitivno odreagira.

 

Vsi ves čas komuniciramo, od rojstva do smrti, pa še vedno preseneča, koliko ljudi zamenjuje govorjenje s komunikacijo. Namen komunikacije je odziv, neka reakcija na drugi strani. Komuniciramo z razlogom, da vplivamo. Če nimamo jasne predstave, kako bomo vedeli, da smo na pravi poti?

 

Kot na drugih področjih življenja tudi v komunikaciji velja:

 1. imejte jasen cilj in podredite komunikacijo temu cilju!

 2. pozorno spremljajte, ali vas vaš način komuniciranja pelje k cilju ali stran od njega!

 3. bodite pripravljeni spreminjati načine in poti, da vas ena pripelje tja, kamor želite priti!.

 

Jasen cilj v komunikaciji:

 • Pozitivni cilji - cilji naj bodo v trdilni obliki: povejte, kar želite in ne česar nočete. Možgani nikalnice težje procesiramo in zanikane izjave postanejo lahko nezavedna navodila, ki vas vodijo v napačno smer!

 

 • Aktivni cilji -  razmislite, kaj boste storili, da prepričate sogovornika. Ne pričakujte, da bodo drugi kaj storili za vaš cilj. Cilj naj bo znotraj vašega polja vplivanja. Ne pozabite: drugih ne moremo spreminjati, spreminjamo lahko le sebe in na tak način vplivamo na druge.

 

 • Podrobni cilji - imejte jasno predstavo, kakšen odziv pri sogovorniku iščete in kakšen jezik ali metodo boste uporabili. Pomagate si lahko z vprašanji: kdaj, kaj, kako in kje.

 

 • Imam dokaz - določite skalo, po kateri boste ocenili uspešnost komunikacije: 0 – sploh nisem ničesar dosegel  in  5 - izteklo se je tako, kot sem načrtoval.

 

 • Viri moči - Preverite, ali imate dovolj virov osebne moči (npr. potrpljenje, nekonfliktnost) in znanj (taktik), da lahko ustrezno komunicirate (npr. asertivnen dialog in v moj cilj usmerjen dialog; poznam pravila komunikacije z ljudmi slik, zvokov, občutkov, ipd).

 

 • Obseg cilja - cilj naj bo realen in ravno prav velik. Dosegljiv v določenem času in določenih okoliščinah. Vsega ne morete rešiti z enim pogovorom. Pot do cilja se vedno začne s prvim korakom. Če pričakujete preveč, boste izvajali nezaveden pritisk na sogovornika in tudi če dosežete premik v pravo smer, lahko to zaradi cilja, ki je predaleč v času ali prevelik v obsegu, to spregledate.

 

V NLP-ju pozivamo, naj bodo cilji ekološki. Kar pomeni, da bodo nastale spremembe,  ko bo cilj dosežen, dobre za vas, za sogovornika in njegovo okolje (dom, delovno  okolje).

 

Pravi načini komunikacije?

 

 • Zlato pravilo: preden spregovorite, razmislite! Povejte le to, kar mislite in vam je resnično pomembno. Manj je več!

 • Poskrbite za svoje pozitivno stanje in ne pozabite, da 55 % sporočila prenašamo preko govorice telesa in energije.

 • Pred začetkom, poskrbite za dober stik[1]!

 • Jasno izražajte spoštovanje do sogovornikovega načina razmišljanja. Velja rek: »Ni potrebno, da se strinjam, da te lahko razumem in sprejmem!«

 • Tudi pregovor: »Dvoje ušes in ena usta,«  uporabljajte dobesedno.

 • Izberite asertivno komunikacijo (win-win) ter pozitivno izražanje.

 • Izogibajte se neprimernim vprašanjem.[2]

 • Uporabljajte pritrdilne in aktivne stavke namesto negacij in pasivnega izražanja.

 • Prilagodite način in besede ljudem slik, zvokov ali občutkov (podrobneje v naslednjem priporočilu).

 • Opustite moraliziranje (to je le vaš pogled na stvar), obtoževanja in kritike. S tem dosežete le, da se slušatelj za vas mentalno zaprein napihnete problem, rešitvi ali drugačnemu stanju pa niste nič bližje.

 

Ohranite v zavesti, da je  komunikacija vedno dvosmerna. Vse, kar rečem, storim, opustim, vpliva na drugega in njegove reakcije.

 

Zato si vzemite čas in natančno premislite, KAJ želite v komunikaciji in KAKO se boste tega lotili.

 

Če kljub pripravi in trudu ni uspelo, spremenite taktiko! Če je važen cilj, ste svobodni, da izberete različne poti do njega.

 

Definicija norosti: »Početi iste stvari na enak način in pričakovati drugačen rezultat?!«

 

Na treningih NLP slušatelji analizirajo različna področja življenja in si zanje postavijo dobre cilje.

 

Te cilje podpremo z aktivacijo zavednih in nezavednih virov ter jih preko različnih tehnik  (Prenos virov po časovni črti, loščenje virov po Diltsovi piramidi, SMART metoda) okrepimo do te mere, da postanejo samo sprožilni. 

 

Na treningih NLP velja: »Bodite previdni glede tega, kaj si želite. Kajti večina teh žeja, spremenjenih v aktivne cilje, se namreč uresniči!«

 

[1] Glej Priporočilo št. 1

[2] Glej Priporočilo št. 3

bottom of page