top of page

5 grehov uporabe ppt pri javnem nastopanju

1. PPT je namenjen slušateljem, NE predavatelju!

Preveč predavateljev še vedno uporablja PPT kot opomnik zase, zaradi česar postanejo diapozitivi vsebinsko "pretežki", med predavanjem pa zaradi preverjanja vsebine na projekciji vse prevečkrat publiki obrnejo hrbet.

Nikdar, res nikdar, vsebine ne berite s projekcije; takrat zgubite stik s slušatelji ter jih celo "nervirate", saj ljudje po tiho beremo mnogo hitreje kot na glas.

2. Tekst ubija sporočilnost!

Na PPT sodijo poudarki in ključne ideje! Naš kratkoročni spomin zmore hkrati obdelovali le 7 sklopov nepovezanih vsebin*, zato vztrajajte pri največ 7 enotah na diapozitiv! Alineje so dolgočasne; koristijo le, ko gre za poudarke ali naštevanja, zato za vnos teksta uporabite oblike in opombe. Tabele so za PPT neuporabne. Za poročanje, predstavljanje analiz ali primerjav uporabite grafe, skice ali moderno ikonografijo. Slika je dobra popestritev vašega PPT, a naj govori. Ponudi naj asociacijo in vizualno oporo za lažje spremljanje povedanega.

Pri nastopu ne gre za to, koliko želite povedati, temveč za to, koliko lahko slušatelji sprejmejo in mentalno obdelajo!

3. PPT naj ima stil!

Slike ali izrezki naj bodo stilsko poenoteni .Varčujte z barvami, uporabite čitljive fonte in kontrastne barve. Preverite velikost fontov na projekciji, saj je velikost na platnu odvisna tudi od projektorja; nič ne ubije vaše predstavitve bolj kot vprašanje s publike "Ne vidim, ali lahko povečate?"

4. Manj je več!

Omeji število diapozitivov, saj PPT kot vizualna spodbuda pritegne pozornost publike od predavatelja na projekcijsko platno, zato povedanemu manj zbrano sledijo. Hitro brzenje skozi predstavitev vnaša nemir in zmede slušatelje, hkrati pa onemogoča predavatelju, da se odzove na spontane pobude občinstva.

In misel marsikoga v publiki: "Ob vseh teh diapozitivih, boste res končali točno?"

5. Za pripravo PPT porabite preveč časa!

Mnogo predavateljev še vedno namesto vsebini in izbiri ključnega poudarka govora največ časa nameni izdelavi PPT. Velikokrat v želji po popolnih diapozitivih pozabijo definirati cilj predstavitve ali raziskati, kakšno publiko bodo imeli pred seboj. Za metalno pripravo in vajo govorice telesa pred nastopom pa si večina sploh ne vzame časa. Kaj želite, da si slušatelji zapomnijo: vaše diapozitive ali vas in vaše sporočilo?

bottom of page